Duben 2007

DDM Šuplík

23. dubna 2007 v 21:38
Zámecký park patřil biatlonistům
V sobotu 14. dubna proběhl ve Vintířově regionální závod Českého poháru v letním biatlonu, jehož pořadatelství se ujal klub biatlonu DDM Šuplík Kadaň. Tratě byly vedeny nádherným prostředím zámeckého parku a na jejich start se postavilo téměř 50 závodníků všech věkových kategorií. Z kadaňských si s "domácí" tratí, na níž absolvovali několik ostrých tréninků, nejlépe poradila talentovaná Michaela Batoryová, která podle očekávání vyhrála rychlostní závod v kategorii žákyně "B". Ostatní obsadili většinou prostřední pole výsledkových listin. Zvláštní závod absolvoval kadaňský Tomáš Pavlík, který sice byl první v kategorii žáci "A", ale protože startoval jako jediný, tohle vítězství nejspíš mezi jeho nejcennější patřit nebude.
Poslední kadaňský úspěch získal pořadatelský tým složený z rodičů domácích závodníků včele s Františkem Dolejším, silně organizačně i materiálně podporovaný stavební firmou MV stavby s.r.o. Všichni společně se podíleli na perfektní přípravě tratí a střelnice, občerstvení a dalšího zázemí pro závodníky i jejich doprovod. Důkazem toho, že se závody líbily, je i doporučení technického delegáta, svěřit pořadatelství republikového závodu Českého poháru v příští sezóně právě klubu biatlonu DDM Šuplík v Kadani.

Vintířov - 14.4.2007

17. dubna 2007 v 23:11
Dne 14.4. v sobotu byl krásný slunečný den,velmi teplý a pro náš klub biatlonu velmi důležitý,protože jsme byli pořadateli a zároveň účastníky regionálního závodu ČP v letním biatlonu v zámeckém parku ve Vintířově.
Startovní listina měla 49 závodníků.Náš klub zastupovalo 5 žáků a 1 žákyně.
V 11,00hod. byl odstartován první závodník na trať rychlostního závodu -RZ.V tomto závodě se nám podařilo dvakrát zvítězit a to v kategorii žáků "A" - Tomáš Pavlík
v kategorii žákyň "A" - Míša Batoryová.
Další umístění v tabulce pod článkem.
Po přestávce na občerstvení a po vyhlášení vítězů z prvního závodu,byla příprava na druhý závod dne a tím byl supersprint -SS.
Na tento závod jsme se zvlášť těšili a připravovali s novou zbraní STEYR ,proto jsme si dávali velké šance na úspěch,ale bohužel nervozita,domácí prostředí našim závodníkům svázala ruce nebo spíše roztřásla, takže tento závod dokončil pouze jeden náš závodník Tomáš Pavlík ,který ve své kategorii žáci "A" zvítězil.
Nyní máme 14dní na trénink střelby a hlavně odstranit nervozitu a posílit psychiku všech závodníků,abychom na dalších regionálních závodech ve dnech 28.4 - 29.4.v Jílovém obsadili ty nejvyšší příčky.
Přejeme všem závodníkům ,aby zapomněli na slzičky z nevydařeného závodu a těšili se na závody další úspěšnější i veselejší .
Rychlostní závod
Umístění
jméno
VT
Kategorie žáci A
1.
Tomáš Pavlík
1
Kategorie žákyně B
1.
Míša Batoryová
1
Kategorie žáci B
5.
David Šmíd
2
9.
Miroslav Vrána
Kategorie žáci C
5.
Rostislav Točík
2
6.
Jaroslav Točík
2

Příprava závodů

17. dubna 2007 v 22:25 | A.Š.
Ve dnech 13.4. - 14.4. 2007 jsme připravovali areál zámeckého parku ve Vintířově na regionální závod ČP v letním biatlonu.Vytyčovali a značili tratě,připravili střelnici,označili cestu do Vintířova,toto vše v pátek 13.4. do večerních hodin. Druhý den 14.4. od rána,jsme doupravili střelnici,závodní kancelář, občerstvení a zázemí pro naše závodníky.
Po 9,00hod. najížděli první biatlonové kluby a začala prezentace závodníků.Celkem se nám sešlo 49 startujících .
Děkujeme všem rodičům za skvělou spolupráci při přípravě a i při samotném závodě,kdy všichni fungovali jako spravedliví rozhodčí,při startu,na kontrolních místech po trati,na střelnici, na kontrole trestných kol, v cíli při podávání občerstvení a měření časů.
Děkujeme řediteli DDM Šuplík za diplomy,medaile,počítačové středisko a za ozvučení areálu,které obsluhoval a vyhlašoval výsledky závodů "Pepíno".
Velký dík patří p.Vránovi a jeho stavební firmě za zapůjčení areálu zámeckého parku od paní starostky Radonic a hlavně majiteli parku Karlu F. Thurn - Taxis.Za zajištění občerstvení,za finanční dotaci,která byla použita na zakoupení sportovních cen a sušenek.
Děkujeme sportovní prodejně ESB s.r.o. v Kadani za poskytnutí reklamního materiálu a hlavně za výběr hodnotných,kvalitních sportovních cen v přijatelné cenové relaci.
Děkujeme městu Kadaň, firmě J.Š.KOMAX s.r.o., ČEZ -EPRU II. za poskytnutí reklamních materiálů.

Pro fanoušky, diváky i ostatní

9. dubna 2007 v 18:11 | ČSB, IBU |  PRAVIDLA LETNÍHO BIATLONU
ZÁKAZY NESOUTĚŽÍCÍM OSOBÁM
Obecně :
V průběhu závodu je zakázaná nečestná nebo dle pravidel nedovolená pomoc závodníkům.
ZVLÁŠTNÍ ZÁKAZY
Na střelnici :
Na střelnici včetně pásma 10m zleva až 10m zprava střelnice je zakázáno dávat závodníkům,jakékoliv akustické nebo optické informace,rady,informace prostřednictvím rádia nebo jiných způsobů komunikace.Neplatí to o obecných projevech nadšení nebo zklamání diváků.
Prostor střelnice bude označen jasně viditelnými značkami 10m od levého a pravého střeleckého stanoviště.
Na trati :
Dělat vodiče - běžet před,vedle nebo za závodníkem - je zakázáno. Pro poskytování informací nebo podávání nápojů je dovoleno běžět do vzdálenosti 50m vedle závodníka.Je zakázáno dotýkat se závodníků s cílem poskytnout jim pomoc v pohybu nebo bránit jiným závodníkům v pohybu.
V prostoru 100m před a 100m za střelnicí,resp. předávacím územím štafet a posledních 100m před cílem, je zakázáno běžet vedle závodníka.
Postihy:
Diváci a další osoby musí být s těmito pravidly řádně seznámeni před začátkem závodu prostřednictvím oficiálního hlasatele a upozorněni, že porušení pravidla může vést k vykázání z prostoru závodiště.
TRATĚ A PŘILEHLÉ OBLASTI
Značení:
Tratě musí být pečlivě označeny a definovány tak, aby závodník nebyl nikdy na pochybách kudy trať vede.Na kritických místech musí být jasné značení .100m před cílovou čárou musí být tabule s označením "Cíl - 100m.
Pořadí barev trati :
Trať musí být jednotně značena na pravé straně ve směru běhu barevnými tabulkami. Prvá trať (okruh) musí být označena červeně,druhá zeleně,třetí žlutě,čtvrtá modře a pátá hnědě. Jestliže se bude trať užívat více než jednou,musí se barvy na tabulích objevit v pořadí užití zleva doprava nebo shora dolů.Jasně musí být barvami označeny křižovatky tratí.Používá-li se pro závod pouze jeden okruh,měl by být označen červeně.
Trestné kolo :
Pro rychlostní závod - RZ, stíhací závod -SZ, závod s hromadným startem - ZHS,a štafetový závod - ŠTZ musí být vytyčeno trestné kolo a to ihned za střelnicí.Trestné kolo musí tvořit oválná trať dlouhá 50m měřeno na vnitřní straně kola.Trestné kolo musí být umístěno v rovném místě tak,aby mezi tratí a kolem nebyla žádná další vzdálenost,kterou by závodníci museli při v běhu do trestného kola uběhnout.
STŘELNICE
Všeobecně:
Na střelnici se uskutečňuje veškerá střelba ve všech disciplínách biatlonu.Umístění a uspořádání střelnice musí být zajištěno přísně s ohledem na bezpečnost v návaznosti na tratě , stadión a okolní prostor.Střelnice by měla obvykle směřovat na sever pro zlepšení světelných podmínek v průběhu závodu.
Vzdálenost střelby :
Pro všechny žákovské kategorie jsou terče vzdáleny 10m + - 10cm od vnějšího okraje palebné čáry.Výška středu umístěných terčů pro střelbu vleže je 30cm +-5cm a pro střelbu vstoje 110cm +-5cm od hrany palebné čáry.
Střelba vleže a vstoje :
Při pohledu ve směru střelby je pravá polovina střelnice pro střelbu vleže a levá pro střelbu vstoje.Rozdělení musí být pro závodníky jasně označeno tabulemi.Vyjímka v uspořádání střelnice,pravá a levá strana,je při stíhacímzávodu,závodu s hromadným startem a štafetovém závodě,kdy závodníci střílí na všech střeleckých stanovištích v obou střeleckých polohách.
Během závodu a tréninku musí závodníci vstupovat na střelnici zleva a zprava ji opouštět.
TERČE
Pro všechny žákovské závody se používají mechanické sklápěcí terče.Velikost kruhových otvorů pro střelbu vleže je 15mm, pro střelbu vstoje 35mm,tolerance u obou otvorů je +-0,3mm. Otvory jsou umístěny v panelu o rozměrech 420 - 450mm x 105 - 130mm a středy jednotlivých otvorů jsou od okraje desky vzdáleny minim.50mm a rozteč mezi středy jednotlivých otvorů je 80 - 83mm.
Pro nástřel a tréninkovou střelbu se používají papírové terče se stejnými parametry.
ZBRANĚ A STŘELIVO
Ve všech žákovských kategoriích se používají vzduchové pušky, ráže 4,5mm,využívající stlačeného vzduchu nebo CO2 .Nabíjení může být prováděno individuálně nebo za použití zásobníku.Odpor spouště není stanoven,ale je doporučeno jeho nastavení na hodnotu 0,5kg.
Pro střelbu je povoleno používat broky a diabolky libovolných značek ráže 4,5mm.Potřebný počet kusů střeliva vč. případné rezervy nese závodník sebou.
Ustanovení pro střelbu :
Závodníci všech žákovských kategorií absolvují trať beze zbraně,které jsou uloženy ve stojnech na střelnici.
Jednu střeleckou položku ve všech žákovských kategoriích a jednotlivých disciplínách tvoří pět nábojů u štafetového závodu pak plus tři rezervní náboje.
NÁSTŘEL
Čas a terče:
Před startem závodu musí být závodníkům dána možnost nastřelit své pušky na střelnici v intervalu 45min.,který musí začínat hodinu před a končit nejpozději 5minut před startem prvního závodníka. Zbraně se mohou nastřelovat pouze na střelnici a pouze na papírové terče.
Nástřelu se mohou zúčastnit jen sportovci těch kategorií,kterým je nástřel určen.Při nástřelu musí mít sportovci na sobě viditelně umístěna svá startovní čísla.
Veškerý pohyb se zbraní v prostoru střelnice při všech žákovských závodech je prováděn tak, že zbraň musí být držena stále ústím vzhůru. Jakákoliv manipulace se zbraní, vyjma odkrytí a zakrytí mířidel, může být prováděná jen v klidovém postavení sportovce na zaujatém střeleckém stanovišti,vč. připnutí a odepnutí střeleckého řemenu.
RYCHLOSTNÍ ZÁVOD- RZ
Při všech rychlostních závodech ve sprintu je použit buď individuální start s intervalem 30sec. nebo skupinový start.Nicméně je povolen kratší i delší interval, je -li to pro závod vhodnější.
V rychlostním závodě znamená každý nezasažený terč absolvování trestného kola o délce 50m a to bezprostředně po příslušné střelecké položce.
Délky tratí:
Žáci "A" - 1,0km Źákyně "A" - 1,0km
Žáci "B" - 1,5km Žákyně "B" - 1,5km
Žáci "C" - 2,km Žákyně "C" - 2,0km
SUPERSPRINT -SS
Při supersprintu je start na střelnici a závodník okamžitě po startu provádí střelbu vleže.Každý má na střelbu 10 nábojů a musí na tento počet zasáhnout pět terčů. Jestli-že toto nesplní je vyřazen z celého závodu,jestli-že zasáhne pět terčů odloží zbraň do stojanu a běží 0,5km a opět na střelnici s 10náboji musí zasáhnout pět terčů,nezasáhne - je vyřazen, zasáhne, běží do cíle. Toto jsou závody pro zpestření závodní i divácké atmosféry.

Jáchymov - 7.4.2007

8. dubna 2007 v 0:07 | A.Š.
Dne 7.4. jsme se zúčastnili prvního regionálního závodu ČP v letním biatlonu, ve sportovním areálu EDUARD Jáchymov - pořadatelé : sportovní klub ROVER připravili skvěle organizačně zajištěný rychlostní závod -RZ.
Bohužel počasí při tréninku a nástřelu nám dalo vědět,že jsme v Krušných horách a bylo chladnější než předchozí dny, ale při startu prvního závodníka už fandilo i sluníčko.
Zastoupení jsme měli v žákovské kategorii A, B,C - celkem 6 závodníků ( z toho jedna dívka).Umístění v tabulce pod článkem, odpovídá prvnímu závodu po zimní nezávodní sezóně. Byla slabší střelba, někteří např. Tomáš Pavlík naopak střelbu přes zimu velmi zlepšil a podal výborný výkon. Jarda Točík i přesto,že přestoupil z kategorie B do kategorie C,podal také skvělý výkon.Naše jediná dívka Míša Batoryová byla opět nejlepší ve své kategorii žákyň B.
Všem gratulujeme a přejeme další úspěchy v této sezóně a to už o víkendu 14.4.2007 na domácí půdě při dalším regionálním závodě ve VINTÍŘOVĚ.
Děkujeme za dopravu firmě MV Stavby s.r.o. a rodičům.Doufáme v další spolupráci a výpomoc při přípravě a realizaci DOMÁCÍHO ZÁVODU.
kategorie
umístění
jméno závodníka
výkonostní třída
žáci A
1
Tomáš Pavlík
1
žákyně B
1
Michaela Batoryová
1
žáci B
5
David Šmíd
2
7
Miroslav Vrána
žáci C
7
Jaroslav Točík
2
10
Rostislav Točík
2

Letecký pohled

5. dubna 2007 v 20:12
Mapy.cz: Najdete nás zde